Partnerzy

Zapraszam do współpracy w zakresie:
  • przygotowywania merytorycznych treści specjalistycznych,
  • tworzenia lub współtworzenia leczniczych produktów spożywczych,
  • kampanii edukacyjnych
  • innych projektów z zakresu promocji zdrowia