Blog

Karta Praw Chorego na Otyłość

„Karta Praw jest unikalnym dokumentem, który porządkuje podstawowe prawa osób chorych na otyłość w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa oraz Deklarację Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).” [PTLO]

Czytaj więcej »